Cyklus "Haldy"

Soubor plastik inspirovaných ostravskými haldami.

Při tvorbě plastik nejsou akcentovány jen mapová měřítka, byť s mapami jsem při tvorbě také pracoval, ale i subjektivní vnímání, pocit z daného "masivu", z dané lokality, zahrnutí dominantních prvků, které tu kterou haldu činí pro mě typickou.

Použitá pojmenování hald jsou syntézou tradičních jmen u hald, kde jsem o názvech slyšel, a jmen dalších, která jsem si během let vytvořil sám (ta barevná pojmenování). Další doplnila Sička dle logiky křestních jmen od dolů, k nimž se haldy vztahovaly. Tato pojmenování mezi sebou bězně používáme a stejně činíme i při komunikaci s okolím, protože haldy jsou podle nás fantastická místa v krajině a své pojmenování si jednoznačně zaslouží.

web & design: Fisk